Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розроблено нові стандарти ДСТУ 3017:2015 та ДСТУ 8302:2015:

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання  (введення документа в дію з 01.07.2016, уведено вперше)

ДСТУ 3017:2015 Видання. Основні види. Терміни та визначення понять (введення документа в дію з 01.07.2016, на заміну ДСТУ 3017-95)

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ З ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ (станом на 01.01.2016 р.)

Базови стандарти для складання бібліографічного опису усіх видів документів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) (введення документа в дію з 01.07.2007); ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ);  ДСТУ 7093:2009 СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD) введення документа в дію з 01.04.2010)

Аналітичний огляд «Бібліографічні ідеї та технології» (ІІІ квартал 2015 р.)